Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongrelerinden, 16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi’ni düzenleme görevini Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü üstlenmiştir.

16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi, yurt içinde ve yurt dışında bu alanda çalışan araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getirerek karşılaşılan geoteknik mühendisliği sorunlarını ve bunların çözüm yöntemlerini tartışarak bilime ve araştırmaya katkıda bulunmayı, ülkemizdeki geoteknik mühendisliğini daha ileri noktalara taşımayı amaçlamaktadır. Kongrede, araştırmaya ve uygulamaya yönelik konferans ve bildiriler sunulacak ve tartışılacaktır. Kongre süresince sektör temsilcileri tarafından kurulan stantlar vasıtası ile de uygulama ve araştırma bakımından güncel olanak ve ekipmanlar katılımcılara tanıtılmaya çalışılacaktır.