1. Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı (laboratuar deneyleri, arazi deneyleri, gözlemsel yöntemler,  fiziksel modelleme, mikro ve makro zemin davranışı, kaya mekaniği)
  2. Sığ ve Derin Temeller
  3. Kazı, Tünel ve Yeraltı Yapıları
  4. Şev Stabilitesi ve Heyelanlar
  5. Dolgular, Barajlar ve Seddeler
  6. Zemin İyileştirmesi ve Güçlendirmesi
  7. Deprem Geotekniği
  8. Çevre Geotekniği, Ulaştırma ve Enerji Yapıları Geotekniği