Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi 15 Şubat 2016
Özet Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi 1 Nisan 2016
Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi 14 Ağustos 2016
Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi 07 Eylül 2016
Düzeltilmiş Bildirilerin Son Teslim Tarihi 18 Eylül 2016
Kongre Programının Duyurulması 30 Eylül 2016
Kongre Tarihi 13 - 14 Ekim 2016